ERSTATNINGSLUFT

Kontrol af røg, varme og ikke mindst opretholdelse af flugtveje i forbindelse med brand i en bygning kræver særlig opmærksomhed fra de rådgivende under projekteringsfasen.

N&L tilbyder de relevante produkter og rådgivning i samarbejde med GEZE.

Nødstrømscentral ( ABV ) kan tilkobles ABA anlægget og giver mulighed for tilslutning af en særlig motorlås, GEZE IQ, en speciel åbner, motordrevet RWA K 600, en panikbar og dørpumpe eller dørautomatik.

Ønskes dørene automatisk drevne i dagligdagen kan vi tilbyde de såkaldte invers-modeller, der ligner de almindelige; men opererer med fjederåbning og motorlukning ellers monteres blot en almindelig dørpumpe som TS 5000.

ERSTATNINGSLUFT, AUTOMATISK BRANDVENTILATION OG RØGUDLUFTNING