Bestilling:

Produkt, service & montage

Ring: 44 53 42 44

Mail: nogl@nogl.dk

FORIS GHOST SKYDEDØRE

Loading images...

DOWNLOAD:

Loading images...

HISTORIE:

FORIS Skydedørssystemer er et helt nyt designkoncept for skydedørsløsninger.

I de senere år har branchen ved udviklingen af nye automatiske døre koncentreret sig om personsikkerhed og design af de færdige installationer.

Sikkerheden er i dag løst ved overvågning af motorerne og ved hjælp af sensorer, der dækker såvel dørens åbne- som lukkebevægelse. Sensorerne monteres i dag i selve automatikkasserne og danner en art lystæpper ned foran selve dørbladets bevægelsesfelter.

Ved design af nye anlæg har branchen forsøgt at minimere de ydre mål i højde og dybde af

automatikanlæggene. Selvom man teknisk kan udvikle meget små anlæg ændrer dette ikke på, at man i praksis er nødt til at kunne justere dørophæng for at kompensere for skæve gulve og vægge.

Vi opstillede i stedet følgende krav:
• Personsikkerheden i top.
• Halvering af skinne længden fra tidligere 2 x dørvandring + ca 100 - 200 mm til dørvandringen + 0 – 150 mm.
• Højde og dybde mål som markedets øvrige anlæg.

FORIS opfylder disse krav.

 

FORIS GHOST

DØRBREDDE OG VÆGT

Opgives pr dørfløj for døre uden vindlast:
Bredde maks: 1500 mm (1300 mm)
Højde maks: 2400 mm
Vægt maks: 80 kg

ANVENDELSE

FORIS skydedøre er ikke et enkeltstående design studie. FORIS skydedøre består foruden det unikke skinnesystem af kendte automatikkomponenter; som motor, styring, batteri, låse etc fra vores faste leverandører.

Dørsystemerne kan derfor anvendes hvor de naturligt indgår i bygningens arkitektur. FORIS skydedøre muliggør endvidere installationer af døre, hvor konventionelle løsninger ikke kan anvendes.

FORIS GHOST Skydedøre

FORIS SYSTEMTYPER

FORIS – GHOST FORIS systemets måske kønneste version. Anlægget anbragt under færdigt gulv, f.eks under et edb gulv. Anlægget monteres ved siden af dørhullet og der er således intet i selve dørhullet, når dørbladet er i åben stilling, hverken overstykke eller bundskinne.

FORIS – STANDARD 1 anvendes til 1-fløjede anlæg til montage på væg (af glas, mur, gips, træ m.m). Skinne længde: dørbredde + 120 mm.

Tilbydes i udgaverne H eller D for høj eller dyb anlægs kasse.

FORIS – STANDARD 2 anvendes til 2-fløjede anlæg hvor automatikkassens længde er lig den samlede dørbredde.
Tilbydes i H eller D.

FORIS – OVERSIZE anvendes til 1 fløjede anlæg indbygget i væg. Døren dækker i lukket stilling for skinnesystemet.
Dørens bredde er lig dørhul + 2 x 60 mm.
Dørens højde er lig dørhul + 120 mm.

FORIS - SKV til 1 fløjede anlæg monteret i skydefoldevægge. Monteres ligesom de øvrige bevægelige fløje. Den lukkede glasvæg har således indbygget automatisk skydedør, anbragt valgfrit.

FORIS – LIFT Anlægget placeres ved siden af dørhullet. Anvendes f.eks til baderum hvor personlift skal passere dørhullet.

FORIS

FORIS LIFT

FORIS Skydedøre

Tekniske data

Producent:
N&L

Patent:
EP 1 851 405 B1
US Patent No. 8,079,179
China Patent No. ZL006800059263
Japanese Patent No. 5116489

REFERENCER

Der er vist foto fra blandt andet følgende byggerier:

KPMG/MTH/3xN

HORTEN/3XN/PIHL&Co/LINDNER Group

ARKITEMA/OUH

SEB/Pihl & Co/Lundgaard & Tranberg

Fogh & Følner/Slotsholmen