Bestilling:

Produkt, service & montage

Ring: 44 53 42 44

Mail: nogl@nogl.dk

SYSTEM 2 TIL BEVÆGELSHÆMMEDE

System 1

Elementer:

(1) Dørstation ved indgang
(3) Dørens låsesystem
(5) Fast telefon
(6) Trådløs eller mobil telefon

SYSTEM 2 er som følge af den tekniske udvikling en viderebygning på SYSTEM 1. Den traditionelle indvendige svarstation(2) er i SYSTEM 2 erstattet af almindelig fast (5) eller trådløs (6) telefon. Systemet styres fra en boks, som monteres i boligen.

Som ved SYSTEM 1 ændres indgangsdørens låsesystem således, at døren kan låses op ved aktivering fra svarstationerne(2) - for SYSTEM 2's vedkommende faste(5) eller trådløse(6) telefoner.

Beboerne kan som standard ved betjening af tastaturet på telefonerne:

* tale med den besøgende
* låse døren op
* samt naturligvis foretage sine normale opkald på nettet f.eks. TDC

I lukket stilling er døren altid låst.

 

VÆRD AT VIDE

SYSTEM 2 forudsætter, at brugeren har en håndmotorik, der gør det muligt at betjene en telefon.

TilbehØr

SYSTEM 2 kan udvides til også at omfatte styring af lys, radio/tv, kaffemaskine m.m.

SYSTEM 2 kan lade telefonerne i boligen fungere som lokaltelefoner (samtale mellem de enkelte rum).

SYSTEM 2 kan tilkobles beboernes mobiltelefon, så opkald fra dørstationen [1] kan besvares selvom beboerne ikke er hjemme.

SYSTEM 2 kan udvides - se SYSTEM 2A.