MILJØPOLITIK

Det er vores mål, at udvise miljøansvarlighed ved at handle miljømæssigt forsvarligt inden for vore forretningsområder.

Vi ønsker, at vores profil som en erfaren og ansvarlig virksomhed naturligt også omfatter miljøet såvel internt, arbejdsmiljøet som det eksterne miljø.

Dette gør vi ved selv at være opmærksomme på at minimere de miljømæssige konsekvenser af vore aktiviteter, ved at være opmærksomme på vores samarbejdspartneres ønsker og aktiviteter og ved at opfylde gældende lovgivning.

Vi har endvidere egen sikkerhedsorganisation.

NØRHOLM & LEMMING MILJØPOLITIK

LOVGIVNING
N&L opfylder og handler ud fra gældende lovgivning.

KOMMUNE
N&L er beliggende i Rødovre Kommune, som har bistået ved rådgivning, og derpå synet og godkendt vores værksted/miljø rum.

ORGANISATIONER
N&L er medlem af DI, herunder div branche og lokalforeninger:
Byggemateriel Industrien
Service Industrien
DI Storkøbenhavn
Michael Lemming er medlem af repræsentantskabet i DI.

PRODUKTER
N&L lægger vægt på at kunne tilbyde produkter fra virksomheder med en klar miljøprofil.
Vore multinationale leverandører DORMA, GEZE, GILGEN, DEA etc opfylder disse ønsker.
Lanceringen af produkter siden 1995, som f.eks GILGEN dørautomatik FDC viser, at også vores branche kan tilbyde produkter baseret på genanvendelige materialer.

ARBEJDSMILJØ RISICI
Medarbejdernes arbejdsmiljø vurderes løbende i forbindelse med vores APV arbejde.

I erkendelse af, at firmaet udviser en sjælden stabilitet indenfor medarbejderskare og gøre mål, har de senere års aktiviteter ofte haft udspring i ændrede regler og lovgivning.

Firmaets størrelse og interne omgangsform udnyttes. Der lægges i dette arbejde vægt på hurtig afklaring, beslutningstagen og eventuel udførelse.

N&L
Firmaet har ingen egenproduktion. Firmaet er import engros, handels og service virksomhed.
Firmaet har eget værksted, hvor montørerne fremstiller beslag og konsoller for montage af importerede/tilkøbte produkter.

Firmaets " miljørum " indeholder rensebar og facilitet for maling ved graffiti sprøjter.
Der forefindes svejse facilitet.

STØJ
Firmaet er ikke støjbelastende.

BILER
Firmaet har i mange år haft den politik at købe biler og derpå vedligeholde dem i en længere årrække. Vurderingen har været, at den totale miljøbelastning ved at anvende bilerne i f.eks 10 år er mindre end ved stadig udskiftning efter f.eks 3 år. Bilerne kører ca 12000 km i snit årligt.
Bilerne er dieseldrevne.

Dette punkt giver løbende anledning til overvejelser. Myndighedernes udmeldinger følges løbende.

Det er foreløbigt besluttet fremover at anskaffe biler med filter. Ved omlægning af diverse aktiviteter er det endvidere gjort muligt at anskaffe mindre biler. I praksis er således Toyota HiAce udfaset til fordel for Berlingo/Partner typer.

Bilerne købes med sikkerhedspakke og "cykelrude".

AFFALD
Vort affald kan opdeles i grupperne:
Olie og rensebar: Kommune Kemi
Pap, øvrigt affald: entrep M. Larsen
Metal: Glostrup Produkthandel
Maling: Rødovre Kommune

KONTAKT

NØRHOLM & LEMMING A/S
Islevdalvej 100
DK-2610 Rødovre, Denmark

Tlf: +45 44 53 42 44
Fax: +45 44 53 16 88
Mail: nogl@nogl.dk

CVR-nr.: 56376410

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Grøn smiley fra abejdstilsynet
Erhversdiplom Røde Kors 2019