Miljø

Vi tænker på miljøet

Det er vores mål, at udvise miljøansvarlighed ved at handle miljømæssigt forsvarligt inden for vore forretningsområder.

Vi ønsker, at vores profil som en erfaren og ansvarlig virksomhed naturligt også omfatter miljøet såvel internt i arbejdsmiljøet, som i det eksterne miljø.

Dette gør vi ved selv at være opmærksomme på at minimere de miljømæssige konsekvenser af vore aktiviteter, ved at være opmærksomme på vores samarbejdspartneres ønsker og aktiviteter og naturligvis ved at opfylde gældende lovgivning.

 

Vores klimatiltag i praksis

2021
Siden februar 2021 er 20% af vores service- og montageopgaver kørt på ren el.

2022
40% af vores service- og montageopgaver vil fra december 2021 blive kørt på ren el.

Vi har valgt at have egen ladestander i vores garageanlæg.
Vi er derfor ikke direkte afhængige af tilgængelighed til offentlige standere.
Vi koder bilernes opladning til at finde sted i de tidsrum, hvor nettet er mindst belastet.

Vi har for nogle år siden besluttet at reducere vores CO2 forbrug i huset herunder vores varmeforbrug. I perioden for 2013-2020 har vi således reduceret vores varmeudgift til ca. 50% af tallet fra 2013. Varmen leveres endvidere nu ikke fra naturgasanlæg, men ved fjernvarme.

Alle lysstofrør er udskiftet til miljøvenlige alternativer. 

Nørholm & Lemming miljøpolitik

LOVGIVNING
N&L opfylder og handler ud fra gældende lovgivning.

KOMMUNE
N&L er beliggende i Rødovre Kommune, som har bistået ved rådgivning, og derpå synet og godkendt vores værksted og miljørum.

ORGANISATIONER
N&L er medlem af DI, herunder div branche og lokalforeninger:
DI Handel
DI Byg
DI Storkøbenhavn
Michael Lemming er medlem af repræsentantskabet i DI.

PRODUKTER
N&L lægger vægt på at kunne tilbyde produkter fra virksomheder med en klar miljøprofil.

Vore multinationale leverandører DORMAKABA, GEZE, GILGEN, BEA, DEA etc. opfylder disse ønsker.

Lanceringen af produkter allerede fra 1995, som f.eks. GILGEN dørautomatik FDC viser, at også vores branche kan tilbyde produkter baseret på genanvendelige materialer.

ARBEJDSMILJØ RISICI
Medarbejdernes arbejdsmiljø vurderes løbende i forbindelse med vores APV arbejde.

I erkendelse af, at firmaet udviser en sjælden stabilitet indenfor medarbejderskare og gøremål, har de senere års aktiviteter ofte haft udspring i ændrede regler og lovgivning.

Firmaets størrelse og interne omgangsform udnyttes. Der lægges i dette arbejde vægt på hurtig afklaring, beslutningstagen og eventuel udførelse.

N&L
Firmaet har ingen egentlig egenproduktion. Firmaet er en import, engros, handels og servicevirksomhed.

Firmaet har eget værksted, hvor montørerne fremstiller beslag og konsoller for montage af importerede/tilkøbte produkter.

Firmaets “miljørum” indeholder rensebar og facilitet for maling ved graffiti sprøjter.

Der forefindes svejsefacilitet.

STØJ
Firmaet er ikke støjbelastende.

BILER
Firmaet har i mange år haft den politik at købe biler og derpå vedligeholde dem i en længere årrække; fremfor at lease dem. Vurderingen har været, at den totale miljøbelastning ved at anvende bilerne i f.eks. 10-12 år må være mindre end ved at bestille nye biler hvert 3. år uden nogen anelse om, hvordan de efterfølgende vil blive benyttet og ende deres dage.
Vores biler kører ca. 12.000 km årligt og ved køb af de første el-biler har vi valgt den samme strategi. Vi har fravalgt hybridbiler, der for os virker uhensigtsmæssige i relation til at opfylde vore klimakrav og som vi ikke kan forestille os fremover vil blive tilladt anvendt som firmabiler.

I 2021 er det 20% af vores service og montagekørsler, der køres på ren el. I 2022 vil det være 40%.

Vores biler og omlægning til el er en vigtig del af vores miljømål og myndighedernes udmeldinger følges løbende.

Vi har ikke indflydelse på hvor miljørent produktet, der kommer ud af ladestanderne er; men ser frem til, at det inden for en kort årrække bliver med overvægt af ren energi.

AFFALD
Vort affald kan opdeles i grupperne:
Olie og rensebar: Kommune Kemi
Pap, øvrigt affald: Remondis
Metal: Glostrup Produkthandel
Maling: Rødovre Kommune