NL 200 døråbner

Download

NL 200 Brochure

NL 200 – dørautomatik til hængslede døre og porte

NL 200 er en intelligent og kraftig døråbner. Særligt velegnet til at håndtere tunge døre. Det ideelle valg til anvendelse med høje krav til drift, høj styrke og sikkerhed.

NL 200’s fordele

N

Energieffektiv

Åbning sker kun, når der er brug for passage, derved holdes klimazoner adskilt. Elektronikken i NL 200 sikrer minimalt energiforbrug.

N

Sikkerhed

NL 200 er sikker i brug for alle uanset alder og fysiske evner. Den indbyggede forhindringsstyring sørger for stop og tilbagekørsel.

N

Driftsikker

NL 200 er driftsikker under alle vejrforhold, da den ikke bliver påvirket af overtryk og vindbelastning. NL 200 er også nem at åbne manuelt.

N

180° åbning

I smalle passager kan benyttes 180° med fuld funktionalitet og sikkerhed.

N

Special montering

NL 200 kan anvendes ved særlige monteringer som korridoråbning og 180° åbning.

N

Sikkerhed på dobbeltdøre

NL 200 styrer dobbeltdøre præcist for at forhindre klemning og øge sikkerheden.

N

EN/DS 16005

NL 200 er godkendt efter den nye EN/DS 16005 standard.

Anvendelse

Bred anvendelse og overbevisende sikkerhed
NL 200 er egnet til anvendelser som lavenergi- og kraftige døre og porte. Til indvendige og udvendige indgange, både enkelt- og dobbeltbladede døre, branddøre og flugtveje.

Low Energy

I EN/DS 16005 defineres begrebet Low Energy som et resultat af dørens hastighed og dørens vægt. Det betyder, at man ved de fleste installationer kan udnytte maskinens indbyggede sikkerhed, idet dørens bevægelseshastighed afpasses dørens vægt.

Man kunne tro, at en mere kraftig maskine er mere farlig end en maskine med lille kraft, men det forholder sig faktisk lige modsat.

Har maskinen lille kraft vil den ikke være i stand til at stoppe sin egen bevægelse hurtigt nok ved blokering. Har maskinen derimod et overskud af kræfter, stopper maskinen umiddelbart, når der detekteres personberøring og uden at påføre skade. Sker blokeringen under åbning, stopper maskinen blot. Sker blokeringen under lukning både stopper og reverserer maskinen umiddelbart.

Problemstilingen kan sammenlignes med hvor let man selv har ved at stoppe en indvendig kontordør i forhold til at stoppe en stor og tung fryserumsdør.

Hvor risikovurderingen fastslår anvendelse af yderligere sikkerhedsinstallationer tilsluttes oftest sensorlister og andre sensorer til NL 200.

Værd at vide

EN/DS 16005 standard
I april 2013 trådte den europæiske norm EN/DS 16005 i kraft. EN/DS 16005 har sit udspring i Maskindirektivet. Den definerer de forskellige forhold omkring installation af en automatisk dør.

Normen har til formål at definere og sikre størst mulig sikkerhed for personer, der passerer gennem automatiske døre. Det er dels dørens størrelse og dels dens anvendelse, der afgør om, den er omfattet af normen.

Er døren smallere end 2,5 m, dens total mål under 6,25 m2, og er dens hovedanvendelse beregnet til fodgængere, så skal den behandles efter EN/DS 16005 normen. I medfør af normen skal installationen efterses minimum en gang årligt.

Alle Nørholm & Lemming’s installationer som er omfattet af normen overholder EN/DS 16005. For automatiske porte anvendes den tilsvarende norm EN/DS 12453.

Eksempler på installationer med NL 200