FD 10 døråbner

Download

FD 10 Brochure (EN)

2D CAD filpakke (DWG)

FD 10 – kompakt døråbner til hængslede døre

FD 10 er en elegant designet, kompakt og samtidig lydløs kvalitetsdøråbner med et omfattende funktionsprogram med særlig vægt på holdbarhed og personsikkerhed.

FD 10’s fordele

N

Kompatibel

Kompatibel med enkelt/to-fløjede døre og interlock adgang

N

Pålidelig

Kontrolleret, fjederaktiveret lukning med motorassistance. Drivmekanismen har et indbygget kørestop.

N

TÜV testet

FD 10 er TÜV design-type testet på basis af en million cyklusser.

N

Flere armsystemer

Glideskinne til at skubbe eller trække døren op med giver smukke og æstetiske løsninger. Alternativt kan anvendes normal armsystem med effektiv kraftoverførsel.

N

Low Energy

Frit valgbare Full Power og Low Energy funktioner i
en enkelt drivmekanisme.

N

EN/DS 16005

FD 10 er godkendt efter den nye EN/DS 16005 standard.

N

Ingen ekstern programmeringsenhed

FD 20 kræver ingen ekstern enhed idet alle programmer vælges direkte i maskinen. Enkel at sætte op og betjene via den integrerede grafik
display skærm.

Anvendelse

Bred anvendelse og høj sikkerhed
FD 10 er yderst pålidelig, når det kommer til ydeevne, lang levetid og støjsvag drift. Egnet til døre med en dørbladsbredde helt op til 1100 mm og en dørbladsvægt op til 150 kg.

Optimal personsikkerhed
Det er selve FD 10’s konstruktion, der giver optimal personsikkerhed. Åbning med elektromotor og lukning ved fjederkraft, der dæmpes af motoren, ligger bag maskinens overvågning af ændringer under kørslen.

Ved hindring under åbning stopper døren, ved hindring under lukning vil den reversere til åben stilling.

Low Energy

I EN/DS 16005 defineres begrebet Low Energy som et resultat af dørens hastighed og dørens vægt. Det betyder, at man ved de fleste installationer kan udnytte maskinens indbyggede sikkerhed, idet dørens bevægelseshastighed afpasses dørens vægt.

Man kunne tro, at en mere kraftig maskine er mere farlig end en maskine med lille kraft, men det forholder sig faktisk lige modsat.

Har maskinen lille kraft vil den ikke være i stand til at stoppe sin egen bevægelse hurtigt nok ved blokering. Har maskinen derimod et overskud af kræfter, stopper maskinen umiddelbart, når der detekteres personberøring og uden at påføre skade. Sker blokeringen under åbning, stopper maskinen blot. Sker blokeringen under lukning både stopper og reverserer maskinen umiddelbart.

Problemstilingen kan sammenlignes med hvor let man selv har ved at stoppe en indvendig kontordør i forhold til at stoppe en stor og tung fryserumsdør.

Hvor risikovurderingen fastslår anvendelse af yderligere sikkerhedsinstallationer tilsluttes oftest sensorlister og andre sensorer til FD 10.

Værd at vide

EN/DS 16005 standard
I april 2013 trådte den europæiske norm EN/DS 16005 i kraft. EN/DS 16005 har sit udspring i Maskindirektivet. Den definerer de forskellige forhold omkring installation af en automatisk dør.

Normen har til formål at definere og sikre størst mulig sikkerhed for personer, der passerer gennem automatiske døre. Det er dels dørens størrelse og dels dens anvendelse, der afgør om, den er omfattet af normen.

Er døren smallere end 2,5 m, dens total mål under 6,25 m2, og er dens hovedanvendelse beregnet til fodgængere, så skal den behandles efter EN/DS 16005 normen. I medfør af normen skal installationen efterses minimum en gang årligt.

Alle Nørholm & Lemming’s installationer som er omfattet af normen overholder EN/DS 16005. For automatiske porte anvendes den tilsvarende norm EN/DS 12453.

Tilbehør til FD 10

Armsystemer
FD 10 leveres med forskellige armsystemer afhængig af funktion og forhold på montagestedet. Her er de forskellige armsystemer illustreret.

Impulsgivere og sikkerhedsgivere
FD 10 kan tilsluttes alle type impulsgivere som tryk og trækkontakter, radar og fjernbetjening; enkeltvis eller som kombination samt sikkerhedsgivere.

1. Normalarm skubbefunktion

3. Glideskinne skubbefunktion

5. Glideskinne trækkefunktion

2. Normalarm skubbefunktion (monteret på dør)

4. Glideskinne skubbefunktion (monteret på dør)

6. Glideskinne trækkefunktion (monteret på dør)

Tekniske Data

Producent:
GILGEN