GDPR

GDPR

GDPR også kaldet persondataforordningen er en lovgivning, der er indført af EU. Den omhandler beskyttelse af data og behandling af persondata i virksomheden.

Hos Nørholm & Lemming har vi gennemgået alle vores processer i forhold til GDPR. Vi har løbende vurdering af vores interne processer så reglerne overholdes.

Personoplysninger

I vores arbejde med montage og service af dørautomatik, er det en nødvendig og naturlig del af arbejdet at kende oplysninger omkring kunden, som skal have installeret mekanikken. 

Her er vi særligt opmærksomme på behandling af persondata, og særligt om der kan forekomme personfølsomme oplysninger. F.eks. har vi processer der tager højde for at anonymisere køresedler, så personfølsomme oplysninger ikke deles og vi hele tiden har styr på data.

Vi har årlige gennemgange af vores gemte data, så data ikke gemmes unødigt og slettes når de ikke længere skal bruges. 

Hvis en registreret kunde eller borger ønsker at få oplyst, hvilke data vi har gemt, kan vedkommende altid henvende sig. Vi har en fastlagt procedure for hvordan registrerede kan få oplyst gemte persondata og få dem slettet hvis det ønskes. Denne procedure tager også højde for evt. falske henvendelser.

Kort sagt: Vi passer på dine oplysninger og gemmer kun det nødvendige for arbejdets udførsel. Vi gemmer heller ikke dine oplysninger længere end nødvendigt.

Interne systemer

På samme måde har vi også fastlagte procedurer for vores interne systemer.

Dette gælder f.eks.

– IT systemer hvor vi har oversigt og systemet og retningslinjer for sikkerhedsbrugd.

– Hjemmeside og brug af cookies.

– Mail håndtering og brug af krypterede mails til sikker post.

Løbende revision

Vi holder os hele tiden opdateret med de seneste GDPR regler og ændringer på området. 

Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.