CSR

CSR og socialt ansvar

Hos Nørholm & Lemming vægter vi vores virksomheds sociale ansvar lige så højt som vi også efterlever de gamle dyder. Det være sig de forretningsmæssige som vores opførsel overfor omverdenen.

Vi har gjort en dyd ud af at uddanne eget personale. I dag er 50% af personalet uddannet her.

Som firmaet er i dag, har vi desværre ikke mulighed for at uddanne lærlinge. Vores montører har en meget bred faglig baggrund, hvilket vi er stolte af. Men montør, som de findes hér, findes ikke som uddannelse og man kan således ikke blive lærling som montør.

Vi forsøger derfor i stedet at vise vores social ansvar, når vi har vores periodiske samle- og montageopgaver på værksted med et samarbejde med Castberggård.

Castberggård Job- og Udviklingscenter er Danmarks eneste jobcenter, der arbejder målrettet med en aktiv beskæftigelsesindsats for døve og personer med høretab, der har forskellige udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. Castberggård har forløb for både ledige og folk i arbejde. Læs mere om Castberggård.

I forhold til miljøet forsøger vi, ud over punkterne under menupunktet Miljø, for så vidt muligt at begrænse rejser. Således bliver vores montører instrueret i nye produkter ved leverandørernes besøg på vores værksted og i lokalområdet/Storkøbenhavn.

I forhold til data og sikkerhed har vi grundigt gennemgået alle led i virksomheden i forhold til GDPR. Der er indført rutiner og processer, der sikrer at alle data behandles korrekt og i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Det gælder især følsomme og personlige oplysninger, som vi måtte få adgang til i forbindelse med opgaver. Disse sikres korrekt og anonymiseres eller slettes i overensstemmelse med GDPR reglerne.

Firmaet kan kontaktes på sikker mail og svarer fra sikker mail.